Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Matematické soutěže

Matematické soutěžeJako každoročně měli žáci naší školy možnost zúčastnit se různých matematických soutěží, které proběhly na naší škole, ale i mimo ni.

V tomto školním roce se někteří žáci zapojili do těchto soutěží:


  • Pythagoriáda – školní kolo je určené pro žáky 5. až 8. tříd, kteří během 1 hodiny řeší 15 příkladů.

 Žákyně Magdaléna Vilčová (6. třída) a Terezie Štěpánová (7. třída) získaly více než 10 bodů a postoupily do okresního kola, které teprve proběhne.


  • Klokan – celorepubliková soutěž pro žáky od 2. do 9. třídy. Soutěž proběhla v různých kategoriích („Cvrček“ 2.-3.tř., „Klokánek“ 4.-5.tř., „Benjamín“ 6.-7.tř. a „Kadet“ 8-9.tř.). Této soutěže se zúčastnilo mnoho žáků naší školy.

 

Nejlepší žáci dosáhli těchto výsledků:

 

kategorie

jméno

třída

body

Cvrček

Kristián Paskuda

3.A

68

(max. 90 bodů)

Daniel Pončík

3.A

68

 

David Rumpa

3.A

68

 

Tereza Hajdučková

2.A

68

Klokánek

Adam Marčák

4.A

108

(max. 120 bodů)

Kristýna Machalová

5.A

98

 

Sebastian Gajda

4.A

88

Benjamín

Magdaléna Vilčová

6.A

84

(max. 120 bodů)

Terezie Štěpánová

7.A

69

 

Adéla Olšarová

7.A

66

Kadet

Adam Stříbný

9.A

73

(max. 120 bodů)

Eva Jarošová

8.A

57

 

Klára Plačková

9.A

57

 

 

  •  Matematická olympiáda – je určena pro žáky 5. až 9. třídy. Nejdříve proběhlo školní kolo a následně nás někteří žáci reprezentovali v okresním kole v Opavě. V letošním školním roce nás opět úspěšně reprezentovala žákyně Magdaléna Vilčová (6. třída), která se umístila v okresním kole na 1. místě (z celkového počtu 60 žáků).

 

  • Pangea - soutěž byla založena v roce 2007 v sousedním Německu za účelem podpořit motivaci žáků a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých situacích. Ve školním roce 2013/2014 se jí účastnili žáci ze 17 evropských zemí. Česká republika se do tohoto projektu zapojila v roce 2014. Soutěž se skládá ze dvou kol – školní a finálové kolo. Školní kolo proběhlo v únoru a z naší školy se ho zúčastnilo 31 žáků z 5.-9.třídy. I když do finálového kola, které proběhne v Praze, bohužel nikdo z naší školy nepostoupil, dosáhli naši žáci také pěkných výsledků.

 

jméno

třída

umístění v ČR

umístění v kraji

Magdaléna Vilčová

6.

260.  (z 7871 žáků)

15. (z 679 žáků)

Terezie Štěpánová

7.

255.  (z 7066 žáků)

19. (z 605 žáků)

Eva Jarošová

8.

250.  (z 6286 žáků)

30. (z 550 žáků)

Klára Plačková

9.

597.  (z 5808 žáků)

68. (z 496 žáků)

 

 

  • Kosočtverec – korespondenční matematická soutěž pro žáky 4. a 5. třídy, kterou organizuje ZŠ Hornická v Hlučíně. Žákyně Kristýna Machalová (5.tř.) se umístila na 16. místě a Vojtěch Kubík (5.tř.) na 19. místě z celkového počtu 82 žáků.

 

 

 

Všem žákům, kteří nás reprezentovali v těchto matematických soutěžích děkujeme a úspěšným řešitelům GRATULUJEME.