Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-Návštěva Polska

MŠ-Návštěva Polska

Ve čtvrtek 26.4. byla naše třída předškolních dětí pozvána do polského Tworkowa na XXVI Mezinárodní divadelní představení. Polskému obecenstvu i mezinárodní porotě jsme zahráli, zatančili a zazpívali známou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Představení se velice líbilo a za odměnu jsme dostali krásné hry, které se zase velice líbily našim dětem. Byl to velice krásný den.

MŠ-Návštěva Polska
MŠ-Návštěva Polska
MŠ-Návštěva Polska
MŠ-Návštěva Polska
MŠ-Návštěva Polska