Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Připomenutí květnových svátků

Připomenutí květnových svátků

Význam květnových svátků


V pondělí 30. dubna se všechny třídy sešly v tělocvičně, kde po státní hymně všem shromážděným žáci deváté třídy připomněli, proč máme v květnu dva svátky – 1. května a 8. května. Seznámili žáky s historií a významem těchto svátků a také s tím, jak se v různých obdobích měnily oslavy těchto svátků. Na připomenutí státního svátku Dne vítězství si deváťáci pro žáky připravili názornou ukázku v převlečení za vojáky spojeneckých armád, které osvobodily Československo.

Připomenutí květnových svátků
Připomenutí květnových svátků
Připomenutí květnových svátků