Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Den Země

Den Země

 

Každoročně připadne tento svátek na 22. dubna. My jsme si letos trochu pospíšili a tento svátek si připomněli již ve čtvrtek 12. dubna.

Nejprve jsme si s žáky popovídali na téma – kdy a proč slavíme Den Země, co můžeme pro naši planetu udělat, jaké odpady produkujeme, jak třídíme, co je recyklace, co „nového“ se z odpadu vyrábí, . . .   

Kolem 9:00 jsme vyšli do terénu – uklízet obec. Každá třída dostala pytle a vyrazila na předem určenou lokalitu – okolí školy, hříště TJ Sokol, směr Štípky či Hubert, ………

Počasí nám přálo, takže žáci mohli udělat něco prospěšného pro obec.

Pytle s odpadky pak odvezli zaměstnanci obce.

 

Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země