V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy  

pro školní rok 2019/2020Dne   2. května 2019  v době  od  9. 00 hod. do 11. 00 hod.

                                                od 13. 00 hod. do 15. 00 hod.

proběhne zápis dětí do Mateřské školy Hať, Na Chromině 2.Dne 3. května 2019      v době od 9. 30 hod. do 11. 00 hod.

proběhne zápis dětí do Mateřské školy Hať, Dělená 1.


 

Pro dítě, které dovrší 5 let do 31. 8. 2019, se stává předškolní vzdělávání povinné.


 

K zápisu si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře, které si předem vyzvedněte v budově MŠ nebo stáhněte (viz přílohy). Jedná se o Evidenční list  - potvrzený lékařem, Žádost o přijetí do MŠ a Zápisní list.Pokud se v uvedeném termínu z vážného důvodu nemůžete dostavit, je možné se domluvit na náhradním termínu s vedoucí učitelkou na tel. 595056130.


 

 

                                                                                                      Irma Domanská, vedoucí učitelka               

pdf MŠ - Žádost o přijetí dítěte (38.8 kB)
pdf MŠ - Zápisní list (23.5 kB)
pdf MŠ - Evidenční list (18.6 kB)
pdf MŠ - Kritéria pro přijímání dětí (28 kB)