Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Kroužek - Flétna

Kroužek - Flétna

Děti první a druhé třídy, které mají rády hudbu a chtějí se naučit základům hraní na flétnu, chodí každý pátek po škole do kroužku flétničky.

Učíme se zde správně dýchat, držet flétnu a jako správní hudebníci probíráme i hudební nauku – poznáváme noty a učíme se je správně číst a zapsat do notové osnovy. Hrajeme jednoduché písně, ale také různé pohybové a hudební hry, kterými rozvíjíme naše hudební i rytmické cítění.


                                                                                        Marie Štěpánová

Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna
Kroužek - Flétna