V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zeměpisná olympiáda

V letošním školním roce jsme se již tradičně zapojili do zeměpisné olympiády. Ve školním kole, které bylo rozděleno do tří kategorií, soutěžilo celkem 16 žáků, z nichž dva postoupili do kola okresního, které proběhlo 20. 2. 2018 v Opavě. Za kategorii A – 6. třídy – to byla Magdaléna Vilčová a za kategorii C – 8. a 9. třídy – nás reprezentoval David Maier.

Soutěž je rozdělena na tři části: 1. Práce s atlasem, 2. Test vědomostí – bez atlasu, 3. Praktická část. Téma kategorie A bylo -kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie a téma kategorie C  - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie – Evropa.


Oba dva skončili na vynikajícím 4. místě v okresu Opava ve své kategorii.


Magdě i Davidovi patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.


                                                                                                                       

                                                                                                                     Mgr. Karin Jarošová