Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Maškarní ples - nižší stupeň

Maškarní ples - nižší stupeň

Maškarní ples – nižší stupeň

 

V úterý 13. 2. 2018 pořádala Unie rodičů v tělocvičně naší školy maškarní ples pro žáky nižšího stupně.

Nejprve si děti zasoutěžily – skákání v pytli, slalom s míčkem na lžičce, hod na cíl, chůze po převrácené lavičce…. Poté se společně naučily choreografii a tančily na známé písničky. Později ve dvojicích praskaly druhým dvojicím balónky nebo se seskupovaly podle barev či čísel.

K dispozici byl bufet, kde byla možnost koupit si sladkosti, hranolky, párek v rohlíku, pití….

Nakonec si každý vylosoval jeden dáreček z bohaté tomboly a spokojeně odcházel.

O program a hudbu se postarali žáci 9. ročníku – Dominik Cigán, Beáta Hrubá, Matěj Kekelák, Patrik Šimčík, Sabina Grygerková, Veronika Návratová, Adéla Machalová a Adam Stříbný. Tímto bych jim chtěla poděkovat za výbornou přípravu a organizaci.


 

               Mgr. Ivana Machalová, tř. uč. 9.třídy


foto - viz Fotogalerie ZŠ