Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Slavnostní otevření žákovské knihovny

Slavnostní otevření žákovské knihovny

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 v 16 hodin byla v naší škole slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná školní knihovna. Pozvání přijal pan místostarosta Mgr. Milan Šula, P. Dr. Bartłomiej Blaszka - farář, paní architektka, projektant, zastupitelé, naši kolegové z Polska, rodiče a zaměstnanci základní školy. Pro hosty byl připraven krátký program, kde zazpívali a zarecitovali žáci naší školy. Knihovnou nás v převleku Karla Čapka vtipně provedl Jakub Havránek z osmého ročníku.


Děkujeme Všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne mezi knížkami.

 


                                                                            Mgr. Monika Dudová

Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny
Slavnostní otevření žákovské knihovny