Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Adventní sbírka

Adventní sbírka


Advent je dobou čekání, příprav, očekávání. Také dobou, kdy více, než kdy jindy myslíme na ostatní, čím je obdarujeme. V naší škole jsme v posledním adventním týdnu uspořádali sbírku pro Nadaci „Život dětem“. Děti si mohly zakoupit různé upomínkové předměty a tak pomoci dětem, které nemají v životě tolik štěstí, jsou vážně nemocné.

Celkem se vybralo 5300Kč, které byly odeslány na konto Nadace.


Všem, kteří svým málem pomohli, děkujeme.                                                                 Mgr. Pavlína Štěpánová