Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Účast v soutěži

Dne 19. prosince 2017 se dva žáci devátého ročníku (Adam Stříbný a Ondřej Kopia) zúčastnili soutěže na Ostravském Gymnáziu Olgy Havlové.
Úkolem soutěže bylo vypracovat prezentaci na téma ,,Volit či nevolit". Soutěže se zúčastnilo zhruba 20 týmů po dvou žácích z ostravských i jiných škol. Konkurence byla velká.
Získali jsme spoustu nových zkušeností a těšíme se na další ročník.

 
                                                                                                      Adam Stříbný, 9.třída