Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Vánoční workshop

Vánoční workshop

V pondělí 11. 12. 2017 se žáci 1. A a 3. B vydali na vánoční workshop, který se konal ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Hned u vchodu na děti dýchla vánoční atmosféra, poněvadž uprostřed stál mohutný vánoční strom. Žáci si prohlédli krásně zdobené baňky, a poté se sami vrhli do tvoření svých originálních baněk. Se třpytkami i na tvářích si každý hrdě odvážel svou vlastnoručně ozdobenou baňku.


                                                                                             Mgr. Radmila Tománková


foto - viz Fotogalerie ZŠ