Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Čertovská škola

Čertovská škola

Ve středu 6. 12. 2017 se naše škola proměnila v „ČERTOVOU ŠKOLU“. První dvě vyučovací hodiny se malí čertíci zapotili nad čertovskými úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Hlavní program začal v 10:00 hod. v tělocvičně. Všichni malí i větší čertíci si zatančili na známé melodie a poté následoval „čertův tanec“. Odborná porota vyhodnotila nejlepší masky třídy. Nechyběl ani příchod Mikuláše, čerta a anděla. Po nadílce čekal na děti čertův rej v podobě čertovské diskotéky. Dopoledne se dětem moc líbilo.

 

                                                                                                          PhDr. Grucmanová Daniela


foto - viz Fotogalerie ZŠ