Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Recitační soutěž v německém jazyce

Recitační soutěž v německém jazyce

Dne 7. 12. 2017 se na zámečku v Šilheřovicích uskutečnila recitační soutěž v německém jazyce, které se zúčastnili i žáci naší školy. Utkali jsme se se silnou konkurencí zástupců z jiných škol jak z Čech, tak z Polska. Porota přísně hodnotila výkony všech téměř 40 soutěžících, dbala na přednes, správnou výslovnost a zapamatování textu. Žáci se s tímto úkolem poprali velmi statečně, a pro porotu tak bylo velmi těžké vybrat výherce. Nakonec na druhém místě z naší školy skončila Adéla Olšarová. Nicméně všichni soutěžící podali skvělé výkony. Gratulujeme a přejeme všem mnoho dalších úspěchů.


                                                                                               Timea Ďurajková, 7. A

Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce