V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Pozvánka na besedu

Základní škola a mateřská škola Hať

Vás zve

na přednášku

 

Agrese/ agresivita a delikty mládeže

 

Kdy: v pátek 19. ledna 2018 od 17,00 hod.

si s Vámi bude povídat

pplk. PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D.

 

 

Agrese, pokud ji v jejím projevu chápeme jako fyzicky či verbálně útočné jednání vůči určitému objektu, je přirozenou složkou naší osobnosti. Ačkoliv má slovo „agresivita“ v neakademickém prostředí negativní konotaci, nejedná se jen o špatnou charakteristiku. Co je důležité, je to, aby člověk se svou agresí uměl nakládat a aby jeho jednání neovlivňovala bez uvážení. Různé teorie se rozchází v názvosloví, popisovaných projevech nebo příčinách vzniku agrese, shodují se však na tom, že je součástí lidského jednání. V rámci psychologického vyšetření se agrese dá měřit, stejně tak se dá naučit s ní nakládat.

Přednáška se bude týkat agrese ve věku adolescence a jejím projevům ve smyslu trestných činů mladistvých osob.