Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návštěva OZO - 2.třída

Návštěva OZO - 2.třída

Ve středu 15. 11. 2017 se naše třída 2.A zúčastnila vzdělávacího pořadu  v OZO Ostrava - Kunčice  "Ozíci a Skládkoobr".

Během dopoledního programu si žáci ujasnili, jak třídit odpad a dozvěděli se, že na různé odpady dohlíží skřítkové Papirák, Plasťák, Skleňák a Směsák. Písničky skřítků Ozíků všem poradily, jak bojovat se Skládkoobrem. Odměnou všem byla malá pozornost OZO Ostrava.

                                                                                

                                                                                               PhDr.Grucmanová Daniela

Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída
Návštěva OZO - 2.třída