Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu

Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu

Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu16. listopadu, den před státním svátkem, se žáci ze všech tříd shromáždili v tělocvičně, aby si připomněli, proč je 17. listopad označován jako Den boje za svobodu a demokracii. Po poslechu státní hymny žáci  9. třídy ostatní seznámili s událostmi, které se k tomuto dni vztahují -

17. listopadu 1939 Němci uzavřeli české vysoké školy a o padesát let později 17. listopadu 1989 po brutálním zásahu proti demonstrujícím studentům začala sametová revoluce. Na závěr jsme si zazpívali píseň Jaroslava Hutky „Náměšť“, kterou  na shromážděních v Praze během sametové revoluce se zpěvákem zpívaly statisíce lidí.                                                                                                


                                                                                                   Mgr. Valerie Káňová

                                                                                                                                                                                                     

Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu
Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu