Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Dne 8.11. 2017 se naše škola zúčastnila recitační soutěže básní Josefa Kainara a Petra Bezruče. Naši školu reprezentovaly žákyně Klára Plačková (9. třída), Eva Jarošová (8. třída), Terezie Štěpánová (7. třída) a Magdaléna Vilčová (6. třída).Soutěž se dělila na tři kategorie. 1. kategorie: 6.-7. třída, 2. kategorie: 8.-9. třída a 3. kategorie: 2.-4. ročník gymnázia.V porotě usedla známá spisovatelka Eva Tvrdá, herec divadla Aréna Petr Čapka, paní Mgr. Sabolová a učitelé Gymnázia J. Kainara.  


Podařilo se nám vyhrát krásná dvě 3. místa.
V 1. kategorii 3. místo získala Terezie Štěpánová a v 2. kategorii 3. místo obsadila Eva Jarošová. 
Soutěž se nám moc líbila a těšíme se  na příští rok, kdy proběhne její 2. ročník.
                                                                                                                                                                                                                                       Eva Jarošová, 8. A
Recitační soutěž
Recitační soutěž