Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída

Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída

Dne 31.10.2017 žáci 5. třídy navštívili Základní školu v Darkovicích. Byli pozváni na projektový den „Dušičky vs.Halloween“. Po příchodu do školy je žáci z Darkovic ve stylovém oblečení přivítali písní a poté celá škola shlédla velmi pěknou prezentaci na téma „Halloween, Svátek všech svatých a Památka zesnulých-Dušičky“. V této prezentaci se žáci dozvěděli proč, kdy a kde se tyto svátky slaví, jaký je význam slova Halloween, proč se vydlabávají dýně, ….

Poté si společně žáci 5. třídy z Hati i Darkovic ve třídě vyrobili svícny, vydlabali a naaranžovali dýně. Nakonec ve skupinkách vyluštili křížovku na dané téma a za odměnu dostali sladkosti. Žáci z Hati odcházeli domů velmi spokojeni.

Akce byla velice zdařilá. ZŠ Darkovice děkujeme za pozvání, zvláště p. uč. Vlastě Plačkové, která si vše potřebné pečlivě připravila.


                                                                  Mgr. Libuše Martiníková

Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída
Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída
Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída
Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída
Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída
Návštěva ZŠ Darkovice-5.třída