Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž Oxford Illustrator

Soutěž Oxford Illustrator

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme se - Veronika Kuchařová, Nela Veselá a já - zúčastnily anglicko-výtvarné soutěže  na škole K. Pokorného v Ostravě-Porubě. Soutěž spočívala v tom, že vám dali anglický text (podle věku různě dlouhý) a vy jste měli za úkol v časovém limitu 2 hodiny přenést na papír podtržené věty podle své fantazie. Když obraz nesplnil daná kritéria, nemohl již vyhrát. I když jsme všechny splnily daná kritéria, hlavní cenu jsme nevyhrály. I přesto jsme si soutěž užily a získaly mnoho nových zkušeností.

                                                             Eva Jarošová, 8. A

Soutěž Oxford Illustrator
Soutěž Oxford Illustrator
Soutěž Oxford Illustrator
Soutěž Oxford Illustrator