Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Barevný den (třída Květinek)

MŠ - Barevný den (třída Květinek)

Ve třídě "Květinek" jsme si udělali barevný den. Každý si mohl přinést nebo obléct něco červeného a celý den, jsme měli spojen s touto barvou. Pro děti jsme měli připravenu ochutnávku ovoce s hrou "Poznej co ochutnáváš". Dětem se den líbil a v barevných dnech budeme pokračovat. Hravou formou si tak děti zapamatují barvy, které mají běžně všude kolem sebe. Den se nám vydařil, těšíme se na další.

MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)
MŠ - Barevný den (třída Květinek)