Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Cukrářská dílna

Cukrářská dílna

Cukrářská dílna


V letošním roce jsme v rámci nabídky kroužků na naší škole poprvé otevřeli cukrářskou dílnu. Zájem dětí je veliký. Máme třináct malých cukrářů.

Do tajů sladkého umění nás zasvěcuje paní Magda Plačková. Hned na poprvé si žáci sami vypracovali marcipán, obarvili a vytvářeli různé figurky, růžičky, duchy,... Ani se jim nechtělo domů, jak byli prací zaujati. Ve druhé dílně jsme pekli a zdobili velmi populární „Cupcaky“ (viz fotografie).


                                                                                     Mgr. Pavlína Štěpánová

Cukrářská dílna
Cukrářská dílna
Cukrářská dílna
Cukrářská dílna
Cukrářská dílna
Cukrářská dílna