Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ

MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ

Ve čtvrtek 19.10.2017 jsme přijali pozvání paní uč. Milady Nohejlové k návštěvě 1. třídy ZŠ.

Předškoláci se zájmem pozorovali své starší kamarády, prvňáčky, jak se učí číst. Jak dovedou spojovat hlásky ve slabiky, slabiky ve slova a slova ve věty. A uměli to velice hezky.

V závěru na oplátku přednesli předškoláci svým starším kamarádům básně o písmenu A, B, Č, D a zazpívali píseň Dareba. Prvňáčci nám pak ještě zatančili a zazpívali veselou píseň o žabkách.

Všem se naše společné setkání líbilo a již teď se těšíme na další setkání. Všem prvňáčkům přejeme hodně trpělivosti, vytrvalosti a píle.

MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ
MŠ-Návštěva 1.třídy ZŠ