Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Sběrová akce „ZELENÝ STROM"

Sběrová akce „ZELENÝ STROM 2019/2020“


Společnost ORC recycling s.r.o. opět vyhlásila nový ročník sběrové akce „ZELENÝ STROM 2019/2020“, která je určena pro základní, střední a mateřské školy na území Moravskoslezského kraje.


Jedná se o sběr papíru v období od 2. září 2019 do 12. června 2020. Jednotlivé vývozy se budou školám načítat do soutěže. Na konci akce budou vyhodnoceny nejlepší školy, jak v absolutním objemu nasbíraného papíru, tak v průměru na žáka. Vyhodnocení nejlepších škol bude vypracováno po 12. červnu 2020, následně budou předány finanční odměny v hotovosti: Pro absolutního vítěze je 1. cena 8 000 Kč, pro vítěze v průměru na žáka je 1. cena 3 000 Kč. Výkupní ceny sběrového papíru: 0,50 Kč za 1 kg sběrového papíru (časopisy, letáky, noviny, knihy bez tvrdých vazeb), lepenky (karton) - zdarma. Pokud se škole podaří naložit více než 3 tuny na jeden odvoz, výkupní cena u časopisů a novin se zvýší na částku 1,00 Kč za 1 kg.  (Výkupní ceny se mohou v průběhu roku měnit na základě výkupních cen na trhu.) 

 

 

 

 

I naše základní a mateřská škola se přihlásila do této soutěže. Děkujeme všem, kteří se v minulých letech zapojili a přivezli ke škole papír. Nejlepší sběrači z naší školy budou odměněni, stejně tak i třída, která nasbírala nejvíc kilo v průměru na žáka. Další možnost ovlivnit pořadí naší školy v soutěži „Zelený strom“ bude při sběru papíru na podzim a na jaře.