Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Podzimníček z 3.A

Podzimníček z 3.A

Podzimníček z 3. APřišel podzim, listí padá,
Podzímníček v lese strádá.
Přišel s dětmi do školy, 
pomáhat jim s úkoly. Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem pomohli vyrobit nádhernou podzimní výzdobu.

 Mgr. Marie Řeháčková 


(mám foto všech dětí, kdo má o něj zájem, napište mi prosím e-mail)

Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A
Podzimníček z 3.A