Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - 2.třída "Motýlci"

Dovolte nám se představit. Jsme druhá třída mateřské školy, říkáme si Motýlci a navštěvuje nás 13 holčiček a 12 chlapců. Motto naší třídy zní takto: "ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi, ve školce si budem hrát, kreslit, zpívat, povídat...." a přitom získávat nové poznatky, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, zažívat nové zkušenosti a při všem prožívat spoustu radosti. Děti mají za sebou první měsíc školního roku 2017/2018 a již toho hodně prožily. Ty, které navštěvují mateřskou školu prvním rokem, se již zcela adaptovaly na nové prostředí a do mateřské školy chodí s úsměvem. Společně s dětmi jsme si připomenuli a vytvořili pravidla, která jsou pro nás velmi důležitá. Každý den se děti rozvíjejí v mnoha oblastech, mimo jiné se učí nové písničky, básničky, rozvíjejí svou hrubou či jemnou motoriku. Rovněž děti měly možnost navštívit místní výstavu drobného zvířectva, nebo si mohly vyzkoušet svou první dramatizaci pohádky O veliké řepě (viz fotogalerie). A již se těší, co prožijí v dalším měsíci.