Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Drakiáda

Mámo, táto,

draci letí,
letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí
usmívá se na tebe ...

 
A usmívali se nejen draci, ale i děti a jejich rodiče. Vyšlo totiž počasí, draci létali parádně, MODEL KLUB připravil bohaté občerstvení a každý dětský účastník byl odměněn p. Gajdou medailí a sladkostí. Akce se zdařila a všichni šli domů spokojeni.


 
Za nás, učitelky MŠ, děkujeme MODEL KLUBU Hať a zvlášť p. Gajdovi za krásně prožité odpoledne.


foto - viz Fotogalerie MŠ