Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Prvouka v terénu

Prvouka v terénu

V hodině prvouky jsme s žáky 3. A podnikli vycházku po blízkém okolí školy. Po cestě jsme nacházeli různé rostliny a zvířata, o kterých jsme si povídali. Došli jsme k zahradě, kde se pásla srnka. Žáci ji mohli hladit a také krmit. Když byla srnka ještě mláďátko, byla vytažená z hnízda. Takové mládě by již srna k sobě nevzala a kdyby se nedostala do dobrých rukou, ve volné přírodě by nepřežila. Příběh srnečky byl pro žáky inspirující a poučný.

 


                                                                                  Mgr. Marie Řeháčková

Prvouka v terénu
Prvouka v terénu
Prvouka v terénu