Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - 4.třída "Berušky"

MŠ - 4.třída "Berušky"

Ve čtvrtek 21.9. jsme si zahráli na školu. Ve škole mívají děti matematiku, ale ve školce máme předmatematické představy. Nejprve jsme si hrou s obrázky u magnetické tabule procvičili pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, mezi a početní představy (1-10 prvků), pak jsme se rozdělili do třech skupinek. V jedné si děti modelovaly číslice 1, 2, 3 z modelíny podle předlohy, ve druhé sestavovaly tyto číslice ze semen kukuřice a ve třetí sestavovaly číselnou řadu 1-7 z karet s puntíky a k nim přiřazovaly určený počet žetonů a hledaly dvojice obrázků. Po splnění úkolu se děti ve skupinkách vyměnily, takže všichni si vyzkoušeli všechny činnosti. Pak si ještě zopakovaly geometrické tvary samostatnou prací s pracovním listem (vystřižením a nalepením na správné místo, vykreslením podle určených pravidel). Všechny děti pracovaly s velkým zaujetím a nadšením a ani si vlastně neuvědomily, že se hrou učí.


Jejich práci si můžete prohlédnout na fotkách ve fotogalerii.