Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Beseda na ÚP v Opavě

Beseda na ÚP v Opavě

V úterý 19.9.2017 žáci 9. ročníku navštívili Informační a poradenské středisko při ÚP v Opavě. Byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna byla na besedě a druhá si mezitím prošla naše okresní město. A pak se skupiny vyměnily.

Deváťáci na besedě získali informace a rady související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi. Průběžně jim byly také zodpovězeny jejich dotazy. Na závěr vyplnili na počítači dotazník, který se týkal jejich zájmů a dovedností. Na tomto základě jim počítač nabídl možné profese či směr, kam se ubírat.

Reakce žáků na besedu byly pozitivní, mnozí se ujistili, že jsou rozhodnuti správně, jiným ukázala směr.


 

 

 

19. září žáci devátého ročníku navštívili Úřad práce v Opavě. Žáci byli rozděleni do dvou skupin zhruba po 15 lidech. Jedna skupina se šla projít po městě  a mezitím druhá skupina měla na úřadu práce přednášku o středních školách. Poté si žáci vyzkoušeli test, který jim vyhodnotil, jaké povolání se k nim hodí. Některým test vyhodnotil pracovní pozice jako jsou řezník či tesař, jiným třeba právník nebo manažer. Po hodině se obě skupiny prohodily a poté, co si testy vyzkoušela i druhá skupina se jelo domů. Žákům se den líbil.

 

                                                                                                                              Adam Stříbný, 9.třída