Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě

Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě

Slezské zemské muzeumDne 19. 9. jsme se 7. A navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě, konkrétně expozici Slezsko, která je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény této dnes nejmenší historické země České republiky. Tato expozice se nachází v historické výstavní budově z roku 1882. Je to nejstarší veřejné muzeum a třetí největší na území České republiky. V současnosti muzeum spravuje ještě Arboretum Nový Dvůr, Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v Opavě, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.


Žáci slyšeli odborný výklad týkající se historické části, a poté si sami prohlédli expozici věnovanou přírodě Slezska. Zbyl nám čas i na krátkou procházku Opavou k obchodnímu domu Breda, odkud nás pak vyzvedl autobus. Zažili jsme tak nejen kousek historie v praxi, což je přínos pro hodiny dějepisu, ale žáci také viděli exponáty z učiva hodin přírodopisu, trochu poznali okresní město, což je přínos do hodiny zeměpisu, a mohli zaregistrovat výstavu u příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče, což je přínos do hodin češtiny.

Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě