Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Anglická pohádka

Anglická pohádka

Anglická pohádka


Žáci 6. třídy nacvičili v angličtině pohádku King´s new clothes (Císařovy nové šaty), kterou předvedli svým spolužákům z nižších i vyšších ročníků. Procvičili si tak anglický projev, sami si nachystali rekvizity, a také představení oživili anglickou písní, kterou doprovodili hrou na klávesy, flétnu, housle a klarinet.


                                                                                                                             Mgr. Lenka Ochvatová

Anglická pohádka
Anglická pohádka
Anglická pohádka
Anglická pohádka
Anglická pohádka