Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž s Your Space

Soutěž s Your Space


Letos se naše ZŠ poprvé zúčastnila anglické soutěže Your Space. Jednalo se o celorepublikovou soutěž, kdy žáci 6. - 9. tříd a víceletých gymnázií měli natočit a popsat místo, kde tráví svůj volný čas – samozřejmě anglicky.


Za naši školu poslal soutěžní video Adam Stříbný z 8. třídy a umístil se v první desítce výherců, konkrétně na 6. místě z celé republiky!!!


Gratulujeme!


                                                                                                  Mgr. Lenka Ochvatová