Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž z němčiny

Soutěž z němčiny

Soutěž z němčiny


V pátek 26. května se vybraní žáci naší ZŠ zúčastnili 1. ročníku soutěže ve čtení německého textu, nazvané Komm, Bücherwurm. Soutěž probíhala na gymnáziu v Hlučíně a soutěžící byli rozdělení do několika kategorií podle věku.


ZŠ Hať dopadla takto:

V kategorii 7. tříd získala 1. místo Julie Smolková, 2. místo Eva Jarošová a 3. místo Aneta Plesníková.

V kategorii 8. a 9. tříd v silné konkurenci suverénně vyhrál 1. místo Matouš Kuchař a 2. místo Klára Plačková.

Zvláštní cenu poroty pak obdržela Adéla Olšarová.


Gratulujeme.


                                                                                           Mgr. Lenka Ochvatová

Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny
Soutěž z němčiny