Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návštěva dětí z Darkovic

Návštěva dětí z Darkovic

Návštěva dětí z Darkovic

 

Dne 7. 4. 2017 nás jako každý rok navštívili žáci pátého ročníku z Darkovic. Přišli se podívat do naší školy, seznámit se a zasoutěžit si s budoucími spolužáky. Žáky jsme nejprve provedli školou, poté měli zábavnou hodinu plnou chemických pokusů a nakonec si šli žáci zahrát vybíjenou do tělocvičny. Kromě pěkných zážitků a občerstvení si děti odnesly i malou pozornost. 


                                                                                                          Mgr. Monika Dudová

Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic
Návštěva dětí z Darkovic