Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž EUROREBUS

V neděli 23. 4. 2017 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže EUROREBUS, která se uskutečnila v prostorách Vysoké školy báňské. Soutěžili ve tříčlenných týmech, ve dvou kategoriích – ZŠ 01 a ZŠ 02. V silné konkurenci se umístili na krásném 6. místě (ZŠ 01 – Nela Petříková, Kryštof Robenek, Ondřej Wažik) a na 21. místě (ZŠ 02 – Jakub Hercog, David Maier, Jan Lazar) – viz příloha výsledkové listiny.


Oběma týmům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                     

                                                                                                                        Mgr. Karin Jarošová

pdf Výsledky - Kategorie ZŠ 02 (476.4 kB)
pdf Výsledky - Kategorie ZŠ 01 (469.1 kB)