Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

soutěž CambridgeCompetition

Naše základní škola se zúčastnila již potřetí soutěže v anglickém jazyce Cambridge University Press Internet Competition, která probíhala od listopadu 2016 do února 2017 a byla určena pro základní školy a gymnázia z celé České republiky. Celkem se přihlásilo 80 skupin pro úroveň Primary a 248 pro Lower Secondary – v této kategorii jsme soutěžili i my. Žáci museli splnit 4 kola úkolů, například úkol připomínající hru Scrabble, kdy na zadané slovo tvořili tematicky podobná slova do mřížky. Dále  Different meanings - museli vymýšlet stejně psaná slova s jiným významem a použít je ve větách. Poté četli anglický text o Robinsonovi a odpovídali na otázky, a v posledním úkolu měli napsat anglicky příběh přesně o 50 jednoslabičných slovech. Zde je ten náš:

 

There was a small boy

whose name was Mike Roy.

That Mike was so mad

´cause he was so much fat.

They made fun of him

so he said: „I´ll go to gym

to make me more slim.“

Then he met a friend

who said: „This will have bad end.“

 

Některá místa dělilo jen minimum bodů, například naše ZŠ získala 86,67 bodů ze sta a skončili jsme tak v lepší polovině, dokonce lépe než mnohá gymnázia, což je úspěch, o který se zasloužila skupinka deváťáků ve složení: Adam Dudek, Míša Gottwaldová, Kryštof Martinák, Jakub Schenk, Aneta Czichoňová a Jan Cigán. Gratulujeme!


 

                                                                                                             Mgr. Lenka Ochvatová