Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

RETRO DEN - 80.léta

RETRO DEN - 80.léta

Dne 24. února jsme (žáci 9.tř.) uspořádali  celodenní akci s názvem Retro den.

Stejně jako dřívější 9.tř.  jsme měli za úkol vymyslet téma, podle kterého se celá škola, včetně učitelského sboru, převleče. No a my jsme právě vymysleli téma „Retro“.

Když jsme ráno přišli do školy, byli jsme obklopeni krásnými a barevnými kostýmy.  Každý z nás už byl naladěný do 80. let. Celodenní výuka byla zaměřena do té doby. Například jsme seděli s rukama za zády a říkali jsme paní učitelce - soudružko. Nebo jsme v hudební výchově poslouchali hity 80. let

Pro nižší a vyšší stupeň jsme měli samozřejmě nachystaný program. O velké přestávce jsme děti z nižšího stupně pozvali do tělocvičny, kde jsme vybrali krále a královnu. Potom děti obcházely stanoviště, na kterých plnily různé úkoly.


Odpoledne byla uspořádaná v tělocvičně diskotéka pro vyšší stupeň. Během odpoledne jsme stejně jako u malých dětí vybrali krále a královnu. Potom následovala zábava, tanec a hry.

Doufáme, že si všichni užili náš Retro den a vžili se do té kouzelné doby.

 

                                                                                                    Michaela Gottwaldová,  9.tř.


 


Dne 24.února 2017 žáci 9. ročníku ZŠ Hať pořádali Retro den.
Všichni měli šanci ukázat své představy módy a chování lidí v 80. letech minulého století. Celý vyučovací den se vedl v duchu tohoto období. Učitelé i žáci se oblékli a vedli vyučování v duchu 80. let. Během dne si 9. ročník připravil ve školní tělocvičně několik soutěží a akcí pro nižší stupeň, za které děti dostaly odměny. Nakonec jsme vybrali dva žáky, kteří měli nejlepší kostýmy, za které obdrželi také královské koruny.
Odpoledne byl pro vyšší stupeň a učitelský sbor připraven, rovněž ve školní tělocvičně, program, který byl završen velkou diskotékou. Všichni večer odešli spokojení a dostalo se dobrých ohlasů.

                                                                                                   Dominik Válek, 9.tř.

foto - viz FOTOGALERIE ZŠ