Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž - Řemeslo má zlaté dno

Ve středu 18.1.2017 žáci 9.třídy navštívili v Ostravě soutěž  s názvem „Řemeslo má zlaté dno“

Soutěže se zúčastnilo 18 týmů žáků z různých škol (po 6 deváťácích), a ti na 18-ti stanovištích plnili úkoly jednotlivých škol.

Například u oboru elektrikář sestavovali elektrický obvod, u kuchaře pekli palačinky, u truhláře skládali dohromady krabičku nebo vyplňovali otázky z chemie u laboratorního asistenta.

Tři nejlepší týmy byly odměněny sportovní taškou, vakem, flashdiskem a sluchátky.

Jeden z našich dvou týmů mezi ně patřil.                                                                                                 Pavlína Gospošová, žákyně 9.třídy