Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - pěvecká soutěž Hlučínský slavíček

MŠ - pěvecká soutěž Hlučínský slavíček

Ve čtvrtek 10.11. 2016  se tři děti z naší mateřské školy zúčastnily pěvecké soutěže v Hlučíně.

V kategorii  "Předškolní děti " zazpívaly své písně:  Veronika Jarošová  - Okolo Hradce, Emma Anna Cigánová  - Holka modrooká  a  Marek Lasák píseň  Dárek od čápa.
Tento 30. ročník  Hlučínského slavíčka byl pro nás velice úspěšný. Ve velké konkurenci dětí z širokého okolí Hlučína (soutěžit přijely  např.děti z Darkoviček, Darkovic, Děhylova, Dobroslavic...) se umístil Mareček Lasák na 1. místě !


                         Srdečně  blahopřejeme!


Do budoucna přejeme Marečkovi, Verunce a Emmičce hodně dalších úspěchů (a to nejen pěveckých), ať jim radost a potěšení ze zpívání dlouho vydrží a aby byl pro ně život jedna krásná a nekonečná písnička


           Třeba tak, jak se o tom zpívá v písni Jaroslavy Horáčkové :
                           Zpívejme si, zpívejme
                           a mějme se rádi,
                            s písničkou je veseleji
                            věřte kamarádi.
                            Kdo si zpívá, krásu vidí,
                            nikomu nic nezávidí.
                            Proto všichni s písničkou,
                            zaplavme zem celičkou.