Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Recitační soutěž v německém jazyce

Recitační soutěž v německém jazyce

V úterý 13. prosince jsme se zúčastnili soutěže v recitaci z díla Josepha von Eichendorfa, která probíhala v DDM v Hlučíně. Byli tam žáci ze škol z Hlučína, Ludgeřovic, Kravař, Štěpánkovic, Ratiboře a dalších, takže konkurence byla velice silná. Naše žákyně Adéla Olšarová získala ve své kategorii 1. místo za přednes básně Nachtigall - Slavík.

Gratulujeme.


                                                                  Mgr. Lenka OchvatováNachtigall – Joseph Freiherr von Eichendorf

Nach den schönen Frühlingstagen,
Wenn die blauen Lüfte wehen,
Wünsche mit dem Flügel schlagen
Und im Grünen Amor zielt,
Bleibt ein Jauchzen auf den Höhen;
Und ein Wetterleuchten spielt
Aus der Ferne durch die Bäume
Wunderbar die ganze Nacht,
Daß die Nachtigall erwacht
Von den irren Widerscheinen,
Und durch alle sel'ge Gründe
In der Einsamkeit verkünde,
Was sie alle, alle meinen:
Dieses Rauschen in den Bäumen
Und der Mensch in dunkeln Träumen.

Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce
Recitační soutěž v německém jazyce