Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Beseda na téma HADI

Beseda na téma HADI

Ve čtvrtek 22.9.2016  v naší škole proběhla unikátní beseda na téma PLAZI.

Hlavním tématem byli hadi. Měli jsme jedinečnou možnost se setkat se třemi hady a jejich chovateli. Největší obdiv získala krajta – albín, která měřila zhruba 4 metry a na tohoto hada jsme si také mohli sáhnout. Mezi další hady, které jsme viděli,  patřila anakonda a krajta tmavá. Chovatelé s sebou přivezli na ukázku i hadí kůži. Ochotně a odborně nám zodpověděli naše zvídavé dotazy. Toto přímé a jedinečné setkání s hady a jejich chovateli bylo vzrušující nejen pro žáky,  ale také pro naše vyučující. Všichni jsme si připomněli, jak jsou tato zvířata nádherná, ale i velmi nebezpečná. Děkujeme chovatelům a také naší škole za zprostředkování této akce.


 

                                                                  Jakub Hercog, žák 8. třídy


foto - viz FOTOGALERIE ZŠ