Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Akce šk. roku 2015/16

Akce šk. roku 2015/201617.9.                 9.třída - návštěva Úřadu práce v Opavě

25.9.                 Evropský den jazyků

2.10.                 OZO Ostrava - 7.třída

5.10.                 Dopravní výchova - 4.třída

6.10.                 Příhraniční olympiáda v Píšti

14. a 15.10.     Sběr papíru

16.10.               Divadlo loutek - 1. až 4.třída

20.10.               Zeměpisný zájezd do Olomouce - 6. a 9.třída

26.10.               OZO Ostrava - 6.třída

listopad            Zahraniční pobyt vybraných žáků v Anglii a Německu

                        Účast v soutěži BOBŘÍK INFORMATIKY

  6.11.               Broučkiáda

16.11.               Dopravní hřiště v Hlučíně - 8.třída

19.11.               Vánoční fotografování

27.11.              Ukázka golfu v tělocvičně

 1.12.               Bílý nosorožec - 2.,3.,4. a 6.tř.

 7.12.               Beseda s myslivci - 4. a 5.tř.

 8.12.               Vánoční bazar nepotřebností

 8.12.               Bílý nosorožec - 5.,7.,8. a 9.tř.

14.12.              Anglické divadlo - žáci 8. a 9.třídy

15.12.              Besídka v KD Hať - žáci vyššího stupně

21.12.              Loutkové divadlo - 1.-4.třída

22.12.              Besídka - nižší stupeň

22.12.              Výlet do Vídně - 13 žáků

prosinec          Účast žáků v soutěži ve finanční gramotnosti - 8.třída

                      Účast žáků v soutěži o nejkrásnější stromeček - 5.třída

18.1.               Účast žáků v soutěži - ICT a Psaní všemi deseti - v Ostravě

21.1.               Řemeslo má zlaté dno - soutěž v Ostravě - žáci 9. třídy

26.1.               Přednáška Mudr. Martináskové - žáci 8. třídy

29.1.               Školní popový ples - pořádala Unie rodičů

1.-5.2.             Zábavné lyžování - MŠ + někteří žáci nižšího stupně

26.2.              "Víš, čím chceš být?" - zábavný den, odpoledne s diskotékou v tělocvičně - pořádali žáci 9. třídy

28.2.               MŠ-Maškarní ples (pořádala Unie rodičů)

4.3.                 Maškarní ples pro žáky nižšího stupně

14.3.               Přednáška - Winton - žáci 8. a 9.tř.

18.3.               Matematická soutěž KLOKAN - žáci 2. až 9.tř.

30.3.               Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA - žáci 6.,7. a 8.tř.

7.4.                 Zeměpisná terénní praxe - žáci 8.tř.

8.4.                 Exkurze - Čistička odpadních vod v Hati - žáci 8. a 9.tř.

15.4.               Den Země - vzdělávací program v KD Hať

15.4.               Vítání jara

18.4.               Exkurze - OZO Ostrava - žáci 4. a 5.třídy

20.4.               Dopravní výchova v Hlučíně - žáci 3.tř.

duben              Vybíjená - žáci 4. a 5.tř.

26.4.               Divadlo - 8. a 9.tř.

3.-4.5.             Sběr papíru

8.5.                 Vystoupení ke Dni matek

9.5.                 Kopaná v Šilheřovicích

10.5.               Den zdraví - 1., 2.tř. (projekt VOŠ zdravotnické v Ostravě)

12.5.               Zábavný den v Trojhalí - žáci 2.-6.tř.

18.5.               Atletika v Hlučíně

19.5.               Beseda s poslancem Ing. Kudelou

20.5.               Fotografování

23.5.               Divadlo - 5.-9.tř.

31.5.               Den zdraví - 7. a 8.tř.

1.6.                 Dopravní hřiště - 4.tř.

6.6.                 Příhraniční olympiáda v Šilheřovicích

12.6.               Den dětí - pořádala UR

14.6.               Exkurze-Hotelová škola Šilheřovice - žáci 8.tř.

16.6.               Výlet s opékáním - pro nejlepší sběrače kaštanů a žaludů

20.6.               Návštěva U6 (Malý svět techniky) - žáci 6.-9.tř.

22.6.               Návštěva U6 - 1.-5.tř.

23.6.               Exkurze na vojenská opevnění - 9.tř.

                      OZO - žáci 8.tř.

24.6.               OZO - žáci 9.tř.

25.6.               Vystoupení žáků ZŠ a MŠ - Den obce

28.6.               Závěrečný večírek žáků 9.tř.

červen             Školní výlety

plavání pro žáky 2.-4.tř.

30.6.               Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016