Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Mezinárodní sportovní hry mateřských škol

Mezinárodní sportovní hry mateřských škol

 V úterý 7.6.2016 se na fotbalovém hřišti konaly Mezinárodní sportovní hry mateřských škol. Zúčastnily se jich mateřské školy z Darkovic, Píště, Šilheřovic, Hati a z příhraniční obce v Polsku. Děti s velkým nasazením soutěžily, aby byly co nejlepší. Všichni zúčastnění dostali pamětní medaile a diplomy, a ti nejlepší, MŠ Píšť, získali putovní pohár a zlaté medaile. Počasí bylo ideální a těšíme se na další sportovní hry.


foto - viz FOTOGALERIE MŠ