Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Divadelní cestopis

Divadelní cestopis

Dne 26. května 2016 se na půdě školy uskutečnilo představení „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“, které si pro nás připravili herci Vít Troníček a Michal Moravec (Divadélko pro školy Hradec Králové), kteří si svou bezprostředností a nápaditostí získali všechny zúčastněné diváky. Nejenže byli vtipní a dobře hráli i v nelehkých akustických podmínkách naší tělocvičny, neustále překvapovali i novými nápady a vtipně improvizovali, žáky zábavně zapojovali do děje.


Představení s názvem Divadelní cestopis je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní obrození. Dbá přitom na zachování typických dramatických prvků pro období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i realismu. Začíná anglickou renesanční tragédií -Shakespearovým Hamletem. Poté se přesouváme do Francie, čeká nás Molliére - Zdravý nemocný. Následuje návštěva Itálie v polovině 18. století, žákům se nabízí známá "hostinová" scéna z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho a jako žánrový kontrast ze stejné doby čistě romantická "balkónová" scéna Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Poslední zastávkou je pak zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků, samozřejmě se zachováním nářečí, v jakém byla Maryša prvně uvedena.

Divadelní cestopis
Divadelní cestopis
Divadelní cestopis
Divadelní cestopis
Divadelní cestopis