Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Celostátní přehlídka dětských recitátorů         Koncem února se v Domě dětí a mládeže v Hlučíně uskutečnil 45. ročník okrskového kola soutěže v dětské recitaci, který je určený dětem všech tříd ZŠ. Odborná porota měla těžký úkol, vybrat z velkého počtu recitátorů ty nejlepší, kteří by svou školu reprezentovali v okresním kole v Opavě. Z naší školy se zúčastnilo 8 recitátorů, kteří si nevedli vůbec špatně.


Jakub Havránek z 6. třídy a Robert Kotula z 9. třídy postoupili do okresního kola, které se konalo v březnu v Opavě, kde svedli souboj v přednesu s žáky celého okresu. Chlapcům za reprezentaci školy děkujeme.


 

                                                                                                    Mgr. Monika Dudová

 

 

Recitační soutěž