Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Nicholas Winton

V březnu jsme se žáky 8. a 9. třídy navštívili výukový program o Nicholasi Wintonovi. Jednalo se o film „Síla lidskosti“, který získal jako jediný z českých filmů prestižní světovou cenu International Emmy Award, což je obdoba Oscara v oblasti dokumentárních filmů. Po filmu následovala beseda s vedoucím projektu na téma holocaustu, novodobých dějin ČR a „Wintonových dětí“. Jako dar jsme dostali knihu Nickyho rodina. Cesta bez návratu o osudech českých a slovenských dětí a jejich rodin za 2. světové války od autora Mateje Mináče.


Zvláště pro deváťáky bylo toto téma velice aktuální, jelikož jsme zrovna dobrali učivo o 2. světové válce. Nicméně program zaujal všechny, i mladší účastníky, a slovy klasika po skončení filmu „jedno oko nezůstalo suché“.


Sir Nicholas Winton se narodil roku 1909 v Londýně. Stal se makléřem. V roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Británie. O jeho činu se veřejnost dozvěděla čirou náhodou až v roce 1988, když jeho žena nalezla seznamy dětí a příslušné dokumenty na půdě jejich domu. N. Winton svůj čin nepovažoval za nic výjimečného – sám řekl: „Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl.“


V. Havel jej vyznamenal řádem T. G. Masaryka, anglickou královnou byl povýšen do šlechtického stavu a M. Zeman mu propůjčil Řád Bílého lva. Nicholas Winton zemřel v roce 2015.


Mgr. Lenka Ochvatová