Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž Řemeslo má zlaté dno

Soutěž Řemeslo má zlaté dno


Dne 21. ledna se devátá třída zúčastnila soutěže Řemeslo má zlaté dno, kterou pořádalo město Ostrava ve spolupráci se středními školami z Ostravy a okolí. Soutěžila šestičlenná družstva z devátých tříd. Střední školy pro ně připravily 18 stanovišť, na kterých studenti a učitelé prezentovali svou školu a zadali soutěžícím praktický úkol ze svého oboru. Soutěžní úkoly byly zajímavé, žáci museli mimo jiné naaranžovat květinu do květináče, ovládat model traktoru na agrofarmě, přibíjet hřebíky, šroubovat,   řezat obkládačku, sestavovat model chrupu, míchat drinky, připravovat palačinky.  Za naši devátou třídu soutěžila dvě družstva. Nesoutěžící žáci měli připravený jiný program, mohli si prohlédnout nesoutěžní stanoviště a zhlédnout praktické ukázky žáků středních škol a promítání prezentací. Přestože se naše družstva v početné konkurenci neumístila na předních místech, všichni měli možnost vyzkoušet si a vidět spoustu zajímavých věcí. Prezentace studijních oborů mohly žákům pomoci s výběrem středních škol.