Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní kolo olympiády z němčiny

Dne 7. ledna proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z němčiny. Zúčastnili se jí 4 zájemci. Obsahem soutěže byl poslech s porozuměním, představení se, řešení jazykové situace, rozhovor na základě obrázku a vyprávění na dané téma (Ich, Meine Familie, Meine Freunde, Meine Hobbys, Meine Schule, Wohnen, Essen, Trinken und Einkaufen, Mein Tag).

Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Všichni soutěžící prokázali dobrou znalost jazyka a školní kolo úspěšně zvládli.

V okresním kole nás budou reprezentovat Caroline Bindačová a Jana Jarošová z 9. třídy.