Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Mezinárodní soutěž v moravském nářečí

Mezinárodní soutěž v moravském nářečí

Mezinárodní soutěž v moravském nářečí


   V úterý 24.11. 2015 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili  Mezinárodní soutěže v moravském nářečí v polských Křanovicích. Každý ročník je tematicky zaměřen a letošní,  9.ročník,  se nesl v duchu organizací a spolků v obcích. Soutěžilo se ve třech kategoriích – 1. kategorie (1.-3. třída), 2. kategorie (4.-6. třída), 3. kategorie (7.-9. třída).  Společně s dětmi jsme nacvičili krátkou scénku s názvem „U nas v Hači“, kde jsme se zaměřili právě na místní spolky. Pro dnešní děti je velmi těžké hovořit     „haťsky“, ale povedlo se jim to skvěle. Ve 2. kategorii jsme získali 1. místo. Domů si žáci odvezli diplom a věcné ceny. Všem účinkujícím – Terezii Štěpánové, Evě Jarošové, Jakubovi Havránkovi, Jonášovi Prchalovi, Jakubovi Smolkovi, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a obce.


                                                                                                                                Mgr. Karin Jarošová


foto - viz Fotogalerie